Whatsapp
+86 19536088660
Zavolejte nám
+86 19536088660
E-mailem
info@hongsbelt.com

Výpočtové vzorce

Převod jednotek

Angličtina (USA) Jednotka X

Vynásobte

= Metrická jednotka

X Vynásobte

= anglická (USA) jednotka

Lineární měření

in

25,40

mm

0,0394

in

Lineární měření

in

0,0254

m

39,37

in

ft

304,8

mm

0,0033

ft

ft

0,3048

m

3,281

ft

Čtvercová míra

in2

645,2

mm2

0,00155

in2

Čtvercová míra

in2

0,000645

m2

1550,0

in2

ft2

92,903

mm2

0,00001

ft2

ft2

0,0929

m2

10,764

ft2

Kubická míra

ft3

0,0283

m3

35,31

ft3

Kubická míra

ft3

28,32

L

0,0353

ft3

Rychlostní rychlost

ft/s

18.29

m/min

0,0547

ft/s

Rychlostní rychlost

ft / min

0,3048

m/min

3,281

ft / min

Avoirdupois

Hmotnost

lb

0,4536

kg

2,205

lb

Avoirdupois

Hmotnost

lb/ft3

16.02

kg/m3

0,0624

lb/ft3

Nosná kapacita

lb

0,4536

kg 2,205

lb

Nosná kapacita

lb

4,448

Newton (N)

0,225

lb

kg

9,807

Newton (N)

0,102

kg

lb / ft

1,488

kg/m

0,672

lb / ft

lb / ft

14,59

N/m

0,0685

lb / ft

kg - m

9,807

N/m

0,102

kg - m

Točivý moment

v - lb

11,52

kg - mm

0,0868

v - lb

Točivý moment

v - lb

0,113

N - m

8,85

v - lb

kg - mm

9,81

N - mm

0,102

kg - mm

Otočte setrvačnost

in4

416,231

mm4

0,0000024

in4

Otočte setrvačnost

in4

41,62

cm4

0,024

in4

Tlak / Stres

lb/in2

0,0007

kg / mm2

1422

lb/in2

Tlak / Stres

lb/in2

0,0703

kg / cm2

14.22

lb/in2

lb/in2

0,00689

N / mm2

145,0

lb/in2

lb/in2

0,689

N / cm2

1,450

lb/in2

lb/ft2

4,882

kg/m2

0,205

lb/ft2

lb/ft2

47,88

N / m2

0,0209

lb/ft2

Napájení

HP

745,7

watt

0,00134

HP

Napájení

ft – lb/min

0,0226

watt

44,25

ft – lb/min

Teplota

°F

TC = (°F - 32) / 1,8

Teplota

Symbol BDEF

Symbol

Jednotka

BS

Pevnost v tahu dopravního pásu

Kg/M

BW

Šířka pásu

M

C Symbol Definice

Symbol

Jednotka

Ca

Viz tabulka FC

----

Cb

Viz tabulka FC

----

D Definice symbolu

Symbol

Jednotka

DS

Poměr průhybu hřídele

mm

E Definice symbolu

Symbol

Jednotka

E

Rychlost prodloužení hřídele

Gpa

F Definice symbolu

Symbol

Jednotka

FC

Koeficient tření mezi okrajem pásu a přidržovacím páskem

----

FBP

Koeficient tření mezi nosným produktem a povrchem pásu

----

FBW

Koeficient tření podpůrného materiálu řemenu

----

FA

Koeficient upraven

----

FS

Koeficient pevnosti v tahu upraven

----

FT

Upraven teplotní koeficient dopravního pásu

---

Symbol HILM

Symbol

Jednotka

H

Elevation Nadmořská výška sklonu dopravníku.

m

HP

Koňská síla

HP

I Definice symbolu

Symbol

Jednotka

I

Moment setrvačnosti

mm4

L Definice symbolu

Symbol

Jednotka

L

Dopravní vzdálenost (středový bod od hnacího hřídele k napínacímu hřídeli)

M

LR

Zpětná cesta Přímá délka úseku

M

LP

Délka úseku s přímým chodem

M

M Definice symbolu

Symbol

Jednotka

M

Úroveň vrstvy spirálového dopravníku

----

MHP

Výkon motoru

HP

Symbol PRS

Symbol

Jednotka

PP

Produkt akumulovaná měřená plocha Procento nosné dráhy

----

R Definice symbolu

Symbol

Jednotka

R

Poloměr ozubeného kola

mm

RO

Vnější poloměr

mm

ot./min

Otáčky za minutu

ot./min

Definice symbolu S

Symbol

Jednotka

SB

Interval mezi ložisky

mm

SL

Celkové zatížení hřídele

Kg

SW

Hmotnost hřídele

Kg/M

Symbol TVW

Symbol

Jednotka

TA

Povolené napětí jednotky dopravního pásu

Kg/M

TB

Teorie jednotky dopravního pásu Napětí

Kg/M

TL

Napětí průvěsu jednotky dopravního pásu Catenary.

Kg/M

TN

Napětí sekce

kg/M

TS

Točivý moment

kg.mm

TW

Celkové napnutí jednotky dopravního pásu

Kg/M

TWS

Celkové napnutí jednotky dopravního pásu konkrétního typu

Kg/M

V Definice symbolu

Symbol

Jednotka

V

Rychlost dopravy

M/min

VS

Teorie Rychlost

M/min

W Definice symbolu

Symbol

Jednotka

WB

Hmotnost jednotky dopravního pásu

Kg/M2

Wf

Akumulované třecí napětí při přepravě

Kg/M2

WP

Jednotková hmotnost produktu dopravníkového pásu

Tlačný a obousměrný

U tlačného nebo obousměrného dopravníku bude napětí pásu vyšší než u běžného horizontálního dopravníku;proto je nutné hřídele na dvou koncích považovat za hnací hřídele a zahrnout je do výpočtu.Obecně platí, že k získání celkového napnutí řemene je přibližně 2,2násobek faktoru zkušenosti.

VZOR: TWS = 2,2 TW = 2,2 TB X FA

TWS v této jednotce znamená výpočet napětí obousměrného nebo tlačného dopravníku.

Výpočet soustružení

Soustružení-Výpočet

Výpočet napětí TWS otočného dopravníku má vypočítat akumulované napětí.Proto napětí v každém nosném úseku ovlivní hodnotu celkového napětí.To znamená, že celkové napětí se akumuluje od začátku hnací části zpětným způsobem, podél zpětné cesty k napínací části a poté prochází nosnou částí do hnací části.

Konstrukční bod v této jednotce je T0 pod hnací hřídelí.Hodnota T0 je rovna nule;každý úsek počítáme z T0.Například první přímý úsek ve zpáteční cestě je z T0 do T1, a to znamená akumulované napětí T1.

T2 je akumulované napětí otočné polohy ve zpětném směru;jinými slovy, je to nahromaděné napětí T0, T1 a T2.Postupujte podle obrázku výše a zjistěte nahromaděné napětí v posledních částech.

VZORCE: TWS = ( T6 )

Celkové napnutí hnací sekce v nosné dráze.

TWS v této jednotce znamená výpočet napětí otočného dopravníku.

 

VZORCE: T0 = 0

T1 = WB + FBW X LR X WB

Napětí průvěsu řetězovky v poloze pohonu.

 

VZORCE: TN = ( Ca X TN-1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X WB

Napnutí soustružnické sekce ve zpětném směru.

Hodnoty Ca a Cb jsou uvedeny v tabulce Fc.

T2 = (Ca X T2-1) + (Cb X FBW X RO) X WB

TN = ( Ca X T1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X WB

 

VZOR: TN = TN-1 + FBW X LR X WB

Napnutí přímého úseku ve zpětné cestě.

T3 = T3-1 + FBW X LR X WB

T3 = T2 + FBW X LR X WB

 

VZOR: TN = TN-1 + FBW X LP X ( WB + WP )

Napnutí přímého úseku v nosné dráze.

T4 = T4-1 + FBW X LP X ( WB + WP )

T4 = T3 + FBW X LP X ( WB + WP )

 

VZORCE: TN = ( Ca X TN-1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X ( WB + WP )

Napnutí otočné sekce v nosné dráze.

Hodnoty Ca a Cb jsou uvedeny v tabulce Fc.

T5 = ( Ca X T5-1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X ( WB + WP )

T5 = ( Ca X T4 ) + ( Cb X FBW X RO ) X ( WB + WP )

 

Spirálový dopravník

Spirálový dopravník

VZORCE: TWS = TB × FA

TWS v této jednotce znamená výpočet napětí spirálového dopravníku.

VZORCE: TB = [ 2 × RO × M + ( L1 + L2 ) ] ( WP + 2WB ) × FBW + ( WP × H )

VZORCE: TA = BS × FS × FT

Viz tabulka FT a tabulka FS.

Praktický příklad

Porovnání TA a TB a další související výpočty jsou stejné jako u jiných typů dopravníků.Pro konstrukci a konstrukci spirálového dopravníku platí určitá omezení a předpisy.Proto vám při aplikaci spirálových nebo otočných pásů HONGSBELT na spirálový dopravníkový systém doporučujeme nahlédnout do inženýrské příručky HONGSBELT a kontaktovat naše oddělení technických služeb pro další informace a podrobnosti.

 

Napětí jednotky

Jednotkové napětí

VZOR: TB = [ ( WP + 2WB ) X FBW ] XL + ( WP XH )

Pokud mají přepravované produkty charakteristiku hromadění, měla by být do výpočtu zahrnuta třecí síla Wf, která se zvyšuje během přepravy hromadění.

VZOR: TB = [ ( WP + 2WB ) X FBW + Wf ] XL + ( WP XH )

VZORCE: Wf = WP X FBP X PP

Přípustné napětí

Kvůli odlišnému materiálu má pás různou pevnost v tahu, která bude ovlivněna změnou teploty.Výpočet jednotkového přípustného napětí TA lze proto použít pro srovnání s celkovým napětím řemenu TW.Tento výsledek výpočtu vám pomůže při správné volbě pásu a přizpůsobení nárokům dopravníku.Viz tabulka FS a tabulka T v levém menu.

 

VZORCE: TA = BS X FS X FT

BS = Pevnost v tahu dopravního pásu ( kg / M )

FS a FT Viz tabulka FS a tabulka FT

 

Tabulka Fs

Řada HS-100

Řada-HS-100

Řada HS-200

Řada-HS-200

Řada HS-300

Řada-HS-300

Řada HS-400

Řada-HS-400

Řada HS-500

Řada-HS-500

Tabulka Ts

Acetal

Acetal

Nylon

Nylon

Polyethylen

Polyethylen

Polypropylen

Polypropylen

Výběr hřídele

VZORCE: SL = ( TW + SW ) ?BW

Tabulka hmotnosti hnaného / vloženého hřídele - SW

Rozměry hřídele Hmotnost hřídele (kg/m)
Uhlíková ocel Nerezová ocel Slitina hliníku
Čtvercový hřídel 38 mm 11.33 11,48 3,94
50 mm 19,62 19,87 6,82
Kulatý hřídel 30mm?/FONT> 5.54 5.62 1,93
45mm?/FONT> 12,48 12,64 4.34

Výchylka hnacího / vloženého hřídele - DS

Bez mezilehlého ložiska

VZORCE:

DS = 5 ?10-4 ( SL ?SB3 / E ?/FONT> I )

S mezilehlým ložiskem

VZORCE:

DS = 1?10-4 (SL?SB3 / E?I)

Elasticita hnacího hřídele - E

Jednotka: Kg/mm2

Materiál Nerezová ocel Uhlíková ocel Slitina hliníku
Míra pružnosti hnacího hřídele 19700 21100 7000

Moment setrvačnosti - I

Průměr otvoru hnacího řetězového kola Moment setrvačnosti hřídele ( mm4 )
Čtyřhranný hřídel 38 mm 174817
50 mm 1352750
Kulatý hřídel 30mm?/FONT> 40791
45mm?/FONT> 326741

Výpočet točivého momentu hnacího hřídele - TS

VZORCE:

TS = TW - BW - R

Pro hodnotu výpočtu výše porovnejte prosím s níže uvedenou tabulkou pro výběr nejlepšího hnacího hřídele.Pokud je točivý moment hnacího hřídele stále příliš silný, lze menší řetězové kolo použít ke snížení točivého momentu a také k úspoře primárních nákladů na hřídel a ložisko.

Pomocí menšího ozubeného kola nasaďte hnací hřídel s větším průměrem pro snížení točivého momentu nebo pomocí většího ozubeného kola nasaďte hnací hřídel s menším průměrem pro zvýšení točivého momentu.

Maximální točivý moment pro hnací hřídel

Točivý moment Materiál Průměr deníku (mm)
50 45 40 35 30 25 20

kg-mm

x

1000

Nerezová ocel 180 135 90 68 45 28 12
Uhlíková ocel 127 85 58 45 28 17 10
Slitina hliníku -- -- -- 28 17 12 5

 

Koňská síla

 

Pokud je hnací motor vybrán pro motor s převodovkou, měl by být poměr výkonu v koňských silách větší než nosné produkty a celková tažná síla, která vzniká během běhu pásu.

koňská síla (HP)

VZORCE:

= 2,2 × 10-4 × TW × BW × V
= 2,2 × 10-4 ( TS × V / R )
= Watty × 0,00134

Watts

VZORCE: = ( TW × BW × V ) / ( 6,12 × R )
= (TS × V) / (6,12 × R)
= HP × 745,7

Tabulka FC

Materiál kolejnice Teplota FC
Materiál pásu Suchý Mokrý
HDPE / UHMW -10 °C ~ 80 °C PP 0,10 0,10
PE 0,30 0,20
Actel 0,10 0,10
Nylon 0,35 0,25
Acetal -10 °C ~ 100 °C PP 0,10 0,10
PE 0,10 0,10
Actel 0,10 0,10
Nylon 0,20 0,20

Porovnejte prosím materiál kolejnic a pásový materiál dopravníku s přepravním postupem v suchém nebo mokrém prostředí, abyste získali hodnotu FC.

 

Hodnota Ca, Cb

Úhel natočení dopravního pásu Koeficient tření mezi okrajem dopravního pásu a pásem kolejnice
FC ≤ 0,15 FC ≤ 0,2 FC ≤ 0,3
Ca Cb Ca Cb Ca Cb
≥ 15 ° 1.04 0,023 1.05 0,021 1,00 0,023
≥ 30 ° 1.08 0,044 1.11 0,046 1.17 0,048
≥ 45 ° 1.13 0,073 1.17 0,071 1.27 0,075
≥ 60 ° 1.17 0,094 1.23 0,096 1,37 0,10
≥ 90° 1.27 0,15 1,37 0,15 1.6 0,17
≥ 180 ° 1.6 0,33 1,88 0,37 2.57 0,44

Po získání hodnoty FC z tabulky FC ji prosím porovnejte s úhlem zakřivení dopravníku a můžete získat hodnotu Ca a hodnotu Cb.