Whatsapp
+86 19536088660
Zavolejte nám
+86 19536088660
E-mailem
info@hongsbelt.com

Průvodce chemickou odolností

Předpona A

Chemický název

TeplotaPodmínka Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Octová kyselina 21 °C N O O
Aceton 21 °C O O O
Alkohol • Ethyl 21 °C O O O O
Alkohol • Methyl 21 °C O O O O
Fluorid hlinitý 21 °C N O O
Hydroxid hlinitý O O
Plynný amoniak O O O O
Amoniakový likér 21 °C O N
Uhličitan amonný 1% a 5% 21 °C O
10% roztok chloridu amonného Vařící O
Dusičnan amonný O
Anilin 3% koncentrovaný surový 21 °C O O O
Lučavka královská N N O
Kyselina arsenová O O

Předpona B

Chemický název

Teplotní stav Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Pivo O O
Řepný cukr O
Benzen 21 °C O O N O
Kyselina benzoová 21 °C O O
Benzol HORKÝ O
kyselina boraková 5% N O
borax 5 % HORKÝ N O O
Brzdová kapalina O O O
Solanka • Kyselina N O O O
Kyselina bromová N N N N
Bromová voda O
kyselina máselná 5% O
Butylacetát O N N
Butylakrylát N

O = OK, N = NE

Předpona C

Chemický název

Teplota

stav

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Uhličitan vápenatý 21 °C O O
Zředěný roztok chlorečnanu vápenatého 21 °C O O
Hydroxid vápenatý Vařící O O O O
Chlornan vápenatý 21 °C O N
Síran vápenatý nasycený 21 °C O
Sirouhlík O N N
Oxid uhličitý O O O
Sirouhlík O N N
Tetrachlorid uhličitý, čistý vodný roztok 5~10% 21 °C O N N N
Chlor (5% v CCI4) N
Chlór (mokrý) N N
Chlorová voda O
plynný chlór (suchý) 21 °C O N N
Kyselina chloroctová 21 °C O
Chlorbenzen O N N
Chloroform 21 °C N N N
Kyselina chlorsulfonová N N N
Kyselina chromová 50% Com.(pokrač. SO3) N O O
Jablečný mošt 21 °C O
Kyselina citronová O O O
Kokosový olej O O
Měď O O
Chlorid měďný 5% Míchaný 21 °C O
Kyanid měďnatý O
Dusičnan měďnatý O
Kresol N O
Nasycený roztok síranu měďnatého

Vařící

O
Síran měďnatý O
cyklohexan N N

O = OK, N = NE

Předpona D

Chemický název

Teplota

Kajícnost

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Čistící prostředky O O O O
Detergentní roztok (Heavy Duty) N O
Vývoj řešení 21 °C O
Dextrin O O O
Diethylamin 21 °C O O
Diethylether 21 °C O

O = OK, N = NE

Předpona E

Chemický název

Teplota

Kajícnost

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Ethylacetát O N O
Ethylchlorid 21 °C N
Ethylamin O O
Ethylenchlorid 21 °C O N N
Ethylether N N
Ethylenglykol O O O O

O = OK, N = NE

Předpona F

Chemický název

Teplotní kajícnost Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Chlorid železitý 1% roztok stále 5% roztok stále N O O
Chlorid železitý 50% N O O
Dusičnan železitý O O
Železný N O O
Formalín 40% roztok O
formaldehyd O N O
Kyselina mravenčí 10% koncentrovaná N O N
Ovocné šťávy dužina O O O
Topný olej 21 °C O O O O

O = OK, N = NE

Předpona G

Chemický název

Teplotní stav Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Benzín 21 °C O O N N
Glukóza O O
Glycerol O O O

O = OK, N = NE

Předpona H

Chemický název

Teplota

Stav

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Peroxid vodíku 21 °C N O O
Sirovodík O O O

O = OK, N = NE

Předpona I

Chemický název

Teplota

Stav

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Inkoust O
Jód O
Isooktan N O N N

O = OK, N = NE

Předpona J

Chemický název

Teplota

Stav

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Tryskové palivo 21 °C O O O

O = OK, N = NE

Předpona K

Chemický název

Teplota

Stav

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Petrolej 21 °C O O N O

O = OK, N = NE

Předpona L

Chemický název

Teplota

Stav

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Kyselina mléčná 80% O N O O
Sádlový olej

O

O O
Acetát olovnatý O O
ligroin 21 °C O
Vápno síra 21 °C O
Lněný olej 21 °C O O O O
Mazací olej 21 °C O O O O

O = OK, N = NE

Předpona M

Chemický název

Teplota

Stav

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Hořčík N O O
Chlorid hořečnatý 1% a 5% stále 21 °C O
Síran manganatý HORKÝ N O
Zředěné roztoky chloridu rtuťnatého O O
Kyanid rtuťnatý O O
Dusičnan rtuťnatý O O
methanol 21 °C N O
Methylchlorid N N
Methylethylketon 21 °C O N O
Kyselina methylsírová O O
Mléko • Čerstvé nebo kyselé HORKÝ O O
Minerální olej 60 °C O O O O
Minerální prameny O O
Melasa 60 °C O O O
Motorový olej 21 °C O O O O

O = OK, N = NE

Předpona N

Chemický název

Teplota

Stav

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Nikl N O O
Roztok chloridu nikelnatého 21 °C O
Kyselina dusičná 21 °C N N O
5% roztok kyseliny dusité 65 °C N
Oxid dusičitý 21 °C O

O = OK, N = NE

Předpona O

Chemický název

Teplota

Stav

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Olej • Lněné semínko O O O
Olej • Minerální O O O
Olej • Olivový O O O
Koncentrovaná kyselina olejová 21 °C O O
Oleomargarin O O O
Kyselina šťavelová 21 °C O O
Ozón 21 °C N O N

O = OK, N = NE

Předpona P

Chemický název

Teplota

Stav

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Kyselina palmitová O
Parafín Horký N
Parafín Chladný O
Kyselina chloristá 21 °C O O
Perchlorothylen N N N
Petrolejový éter N
fenol N N O
Kyselina fosforečná 21 °C N O O
Fotografická řešení O O O O
Polyvinylacetát 21 °C O O
Draslík O O O
Bromid draselný 21 °C O O O
Uhličitan draselný 1% uhličitan draselný 21 °C O O
Chlorečnan draselný 1% a 5% 60 °C O O
Hydroxid draselný 21 °C O O
Manganistan draselný N O O

O = OK, N = NE

Předpona S

Chemický název

Teplota

Stav

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Kyanid stříbrný O
Dusičnan stříbrný O O
Bikarbonát sodný Všechny koncentrace 5% Stále 60 °C O O
Uhličitan sodný 60 °C O O
Fluorid sodný O O
Hydroxid sodný 60% N O O O
Chlornan sodný (5% Cl) N O O
Dusičnan sodný O O
Síran sodný všechny koncentrace 21 °C O O
Nasycený roztok chloridu cínatého 60 °C N O O
Kyselina stearová 21 °C O O O
Cukrová šťáva 60 °C O
Kyselina sulfamová 20% 21 °C N O
Sulfátové likéry 21 °C O O
Síra 60 °C O O O
Chlorid sírový 21 °C O
Oxid siřičitý 21 °C O O O
kyselina sírová 50% 60 °C N O O
Kyselina sírová 70% 60 °C N N O

Předpona T

Chemický název

Teplota

Stav

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Kyselina tříslová 60 °C O O
Kyselina vinná 60 °C O O
Toluen 21 °C O N N
Rajčatový džus O O O
Transformátorový olej 21 °C O O O
terpentýn 100% O N N

O = OK, N = NE

Předpona U

Chemický název

Teplota

Stav

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Močovina O O O O

O = OK, N = NE

Předpona W

Chemický název

Teplota

Stav

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Voda O O O O
Víno O O O O

O = OK, N = NE

Předpona Z

Chemický název

Teplota

Stav

Materiály pásů
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Chlorid/sulfát zinečnatý N O O
Nasycený roztok síranu zinečnatého 25%

21 °C

O

O = OK, N = NE